ซุ้มศิลป์
jiraphakanprom

กรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ งานใช้ในอาคาร Indoor